Vortex tiến hành IDO trên DuckStarter — Dự án đầu tiên trên DuckDAO

Không nằm ngoài cuộc chơi nền tảng gọi vốn với những cái tên hot hiện nay như Falconswap, PolkaStarter, DuckDAO cũng đã ra mắt một nền tảng của riêng mình với tên gọi DuckStarter. Nó sẽ đóng vai trò là cầu nối cuối cùng giữa các dự án giai đoạn đầu và cộng đồng trước khi dự án ra mắt công chúng.

Vortex là một trong hai dự án đầu tiên tiến hành IDO trên DuckStarter, cùng tìm hiểu xem IDO của dự án sẽ có những gì với bài viết sau được dịch từ Medium của dự án.

Một vài thông tin về vòng gọi vốn của dự án

Private Sale nhận được $897,000 đến từ các nhà đầu tư quen thuộc như: DuckDao, X21 Digital, Moonrock Capital, Magnus Capital, Pluto Digital Assets PLC (Pluto), Faculty Capital, A195 Capital, Skynet Trading Ltd (STL) và Vendetta Capital.

Chi tiết IDO Vortex

Vortex sẽ tiến hành IDO VTX (token của dự án) vào ngày 28/2/2021 với số lượng 2,500,000 VTX.

Như đã nói, IDO sẽ được diễn ra trên DuckStarter cho cả người dùng hold DLP DUCK token và cả người dùng bình thường trước khi list Uniswap và các sàn giao dịch khác.

Thông tin tóm tắt như sau:

 • Ngày IDO: 28/2/2021
 • Giá mỗi token: $0.04
 • IDO Allocation: 2.5%
 • Số lượng token: 2,500,000
 • Token Raise: $100,000
 • Initial Market Cap: $324,250
 • Tiền tệ sử dụng cho IDO: USDC

Tham gia Whitelist

Whitelist được mở từ bây giờ cho đến 17/2/2020

Để tham gia Whitelist, anh em phải:

 • Follow Twitter dự án.
 • Retweet bài pin trên Twitter dự án cùng với hashtag $VTX và @dao_duck, lý do bạn muốn tham gia IDO và tag ít nhất 2 người.
 • Tham gia Vortex DeFi Telegram Community & Announcement Channel.
 • Điền vào form Whitelist.

Địa chỉ ví tham gia sẽ là ERC 20, và nếu không hoàn thành các tiêu chí trên, anh em sẽ bị loại.

Yêu cầu để tham gia IDO

 • Stake Token DLP Duck trước IDO để tham gia theo từng cấp độ (nêu bên dưới).
 • Không có yêu cầu phải Stake trong bao lâu DLP Duck Tokens. Do đó, cộng đồng có thể mua ngay trước IDO.
 • Stake DLP Duck mang đến cho mọi người cơ hội mua thêm VTX.

Các cấp độ mua VTX:

Cấp độDuck token StakedMaximum Cap00150 USDC12,000250 USDC25,000350 USDC310,000500 USDC4>=20,000700 USDC

 • Cấp độ 0 sẽ có 40% Allocation.
 • Các cấp độ còn lại sẽ có 60% Allocation

Xem chi tiết: https://reviewinvest.com/vortex-tien-hanh-ido-tren-duckstarter/

--

--

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store