Review ICM Becker và cách sở hữu ICMB

Xin chào độc giả Review Invest, hôm nay, chúng tôi quay lại với bài Review về ICM Becker và cách sở hữu đồng Token ICMB.

ICMBecker là gì?

ICMB sử dụng sức mạnh của Blockchain là phân quyền và minh bạch để tạo ra nguồn tài chính mở. Trong đó, mọi người đều có thể truy cập và sử dụng ở bất kỳ đầu nào, bất kỳ lúc nào mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức tập trung nào.

ICMBecker là gì?

Thông tin công ty: Trang web này (www.icmbecker.com) được điều hành bởi ICM BECKER, một công ty đầu tư của Đức, được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế của Đức với giấy phép số 2020–01553. Tài chính phi tập trung ICM đặt tại Đơn vị Marschallstraße 12, 42329 Wuppertal, Đức. https://www.wuppertal.de/gewerbeauskunft-einf/default.aspx

Đội ngũ phát triển dự án ICM BECKER

ICM BECKER được phát triển bởi một đội ngũ là chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm công nghệ blockchain, kinh doanh và tài chính. Các thành viên chính của nhóm gồm:

 • Mr. Jonas Richter: Quản lý dự án
 • Mrs.Laura Meyer: Giám đốc tài chính
 • Mr. Paul Busch: Nhà phân tích dữ liệu
 • Mr. Felix Hofmann: Trưởng bộ phân phát triển Blockchain

ICM Becker (ICM) là gì?

 • Mã Token :ICMB
 • Tên: ICMBECKER
 • Tổng cung tối đa: 300.000.000 ICMB
 • Tổng nguồn cung ban đầu: 135.000.000 ICMB (ICO)
 • Mã thông báo thưởng: 75.000.000 ICMB (Tích lũy tiền thưởng)
 • Cố vấn và đối tác: 30.000.000 ICMB bị khóa trong 2 năm
 • Giới hạn cung cấp cuối cùng: 60.000.000 ICMB của Nhà phát triển sẽ được phân bổ một số tiền như nhau trong 10 năm
 • Nắp mềm: $ 15,606,000
 • Mũ cứng: $ 39.015.000
 • Các cách an toàn để mua mã thông báo: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)
 • Phát xạ có thể điều chỉnh: Tất cả các mã thông báo chưa bán và chưa được phân bổ sẽ bị phá hủy và việc phát hành bổ sung đối với các mã thông báo sẽ không thể thực hiện được

Các đợt bán ICO ICMB

PRE-SALES: Từ 20/10/2020–25/10/2020 bán 13 500 000 ICMB (=10% token) — Giá 0.1$

PUBLIC SALES 1: Từ 1/11/2020–15/11/2020 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.2$

PUBLIC SALES 2:Từ 16/11/2020–30/11/2020 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.22$

PUBLIC SALES 3:Từ 1/12/2020–15/12/2020 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.24$

PUBLIC SALES 4:Từ 16/12/2020–30/12/2020 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.26$

PUBLIC SALES 5:Từ 31/12/2020–14/1/2021 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.28$

PUBLIC SALES 6:Từ 15/1/2020–29/1/2020 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.3$

PUBLIC SALES 7:Từ 30/1/2020–13/2/2020 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.32$

PUBLIC SALES 8:Từ 14/2/2020–28/2/2020 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.34$

PUBLIC SALES 9:Từ 1/3/2020–15/3/2020 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.36$

PUBLIC SALES 10:Từ 16/3/2020–30/3/2020 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.38$

PUBLIC SALES 11:Từ 31/3/2020–14/4/2020 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.4$

PUBLIC SALES 12:Từ 15/4/2020–29/4/2020 bán 10 125 000 ICMB ICMB (=7.5% token) — Giá 0.42$

Còn nhiều thông tin chi tiết và đầy đủ chúng tôi đã cập nhật trên bài viết website Review Invest: https://reviewinvest.com/icm-becker-icmb-la-gi/

Mới các bạn truy cập vào để xem chi tiết về dự án ICMBecker mới nhất trên website.

--

--

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store