Review dự án TronCash — SmartContract Decentralized

Hợp đồng thông minh TRONCASH đã được thiết kế để cung cấp cho mọi người quỹ hỗ trợ DeFi, hoàn toàn dựa trên công nghệ Blockchain và hợp đồng thông minh TRON.

 • Hợp đồng thông minh TRON CASH đã được thiết kế để cung cấp cho mọi người quỹ hỗ TRON CASH là một dự án dựa trên cộng đồng, 100% phi tập trung, giao dịch P2P thông qua hợp đồng thông minh.
 • Khi nhận được 300%, bạn phải tái đầu tư để tiếp tục kiếm / nhận lãi từ bất kỳ cách nào trong 4 cách.
 • Vốn tối thiểu là 100 TRX, mở cho tất cả người tham gia, không hạn chế.
 • Không cần phải giới thiệu để nhận lãi, 1% trả hàng ngày cho tất cả các thành viên, 100% thụ động. DeFi, hoàn toàn dựa trên công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh TRON.

Chính sách đầu tư

 • Chấp nhận đầu tư: TRX
 • Lợi nhuận: 1%/ngày
 • Maxout: 300%
 • Min đầu tư: 100 TRX
 • Max đầu tư: Không giới hạn
 • Bonus: 100 TronCash

Chính sách hoa hồng

Hoa hồng trực tiếp

 • 10% hoa hồng F1 (VD F1 đầu tư 1000TRX, lập tự nhận được 100TRX)

Hoa hồng trên thu nhập

Từ F1 -> F16

Chi tiết: https://reviewinvest.com/du-an/troncash/

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0