Real Gold Corp là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu RGC không?

Real Gold Corp là gì?

Real Gold Corp cho phép cung cấp giải pháp toàn diện, áp dụng công nghệ thông tin (Xử lý Big Data, Công nghệ AI, Blockchain) và dữ liệu sẵn có giúp cá nhân, doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận và tìm kiếm sản phẩm đầu tư phù hợp nhất kể cả khi kiến thức đầu tư hạn chế.

 • Tiết kiệm thời gian định giá, ra quyết định thường kéo dài do quy định và thời gian điền phiếu thẩm định
 • Khả năng xem xét, giám sát các kênh đầu tư so sánh và có thể so sánh

Hệ sinh thái của Real Gold

 • App quảng cáo chia sẻ: Dựa trên NỀN TẢNG bất động sản và dữ liệu sẵn có. Chúng tôi ứng dụng công nghệ vào app để giúp cá nhân Doanh nghiệp tìm kiếm sản phẩm quảng cáo phù hợp
 • Bộ công cụ định giá bất động sản: Người dùng chỉ cần nhập thông tin app sẽ tự định giá chính xác thông qua Al dựa vào hàng tỷ dữ liệu được cung cấp sẵn
 • App báo tín hiệu bất động sản (RG Signal): Giúp nhà đầu tư nắm bắt tín hiệu thị trường bất động sản nhanh và chính xác nhất
 • App thương mại điện tử 4.0 (RG Commerce): Ứng dụng công nghệ Al giúp tìm kiếm và kết nối nhanh người mua & bán
 • Khu du lịch phức hợp công nghệ cao (RG High-Tech Zone): Xây dựng các khu du lịch công nghệ cao

Lộ trình phát triển của dự án

 • Từ 01/6–31/8/2020: Gọi vốn thông qua phát hành cổ phiếu
 • Từ 01/9–30/9/2020: Hoàn thiện App báo tín hiệu BĐS
 • Từ 01/11–30/11/2020: Hoàn thiện App công cụ định giá BĐS
 • Từ 01/12–30/12/2020: Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thương hiệu, xây dựng cộng đồng người dùng có sẵn, cập nhật dữ liệu chính xác cho App
 • Quý 01/2021: Phủ rộng toàn thị trường Miền Nam và miền Bắc, update các App còn lại của chuỗi hệ sinh thái
 • Quý 02/2021: Phủ rộng toàn Việt Nam, đạt mục tiêu top 3 App BĐS hữu ích và có lượt tải nhiều nhất cửa hàng App (CH Play và Apple Store)
 • Quý 03/2021: Tái cấu trúc Công ty và nộp hồ sơ ủy ban chứng khoán quốc gia, tiến tới IPO. Chuẩn hóa số liệu tài chính, báo cáo kết quả với toàn thể cổ đông Công ty
 • Tổng vốn cần gọi: 500.000$
 • Tổng phát hành: 250.000.000 RGC
 • Thời gian bán: 06 tháng. Bắt đầu từ 12/6/2020
 • Giá niêm yết sàn: 0.02$ (Công ty cam kết tăng giá theo lộ trình, tối thiểu gấp 10 lần so với giá ban đầu)

Các giai đoạn phát hành cổ phiếu RGC

Thời gian bán cổ phiếu kéo dài 30 ngày kể từ ngày bắt đầu và giá cổ phiếu sẽ tăng theo giai đoạn.

 • Giai đoạn 1: 10.000.000 cổ phiếu
 • Giai đoạn 2: 15.000.000 cổ phiếu
 • Giai đoạn 3: 25.000.000 cổ phiếu
 • Giai đoạn 4: 35.000.000 cổ phiếu
 • Giai đoạn 5: 75.000.000 cổ phiếu
 • Giai đoạn 5: 90.000.000 cổ phiếu

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Truy cập trực tiếp vào link đăng ký: https://app.realgoldkc.com/#/register?ref=RGC011246. Sau đó, điền thông tin cá nhân để đăng ký:

 • Họ tên: Họ và tên của bạn
 • Email: Địa chỉ email
 • Số điện thoại: Số điện thoại liên lạc
 • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập
 • Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu
 • Mã giới thiệu: Mã giới thiệu của người bảo trợ — RGC011246
 • Nhấn vào XÁC NHẬN để đăng ký
Đăng ký tài khoản

Nạp tiền vào tài khoản

Real Gold Corp hỗ trợ nhà đầu tư nạp tiền bằng Tether (USDT)USD nội bộ.

Nạp tiền vào tài khoản
Nạp tiền vào tài khoản

Hướng dẫn đầu tư

Hiện tại Real Gold Corp đang có chương trình thưởng từ 10–20% cổ phiếu dự trên tổng số tiền đầu tư.

 • Gói 1 ($35-$99): Thưởng 10%
 • Gói 1 ($100-$499): Thưởng 20%
 • Gói 1 ($500-$5.00): Thưởng 30%
Chúc mừng bạn đã đầu tư thành công

--

--

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Review Invest

Review Invest

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0