Hướng dẫn đăng ký tài khoản WorldOption.io

Bài viết này thuộc Series hướng dẫn về sàn giao dịch Binary Option — World Option.Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản để tiến hành giao dịch và đầu tư (Invest) với lợi nhuận từ 10–30%/tháng.

Tham gia nhóm hỗ trợ:

Bắt đầu đăng ký tài khoản theo link giới thiệu: https://trade.worldoption.io/register/reviewinvest

Bước 1: Điền đầy đủ và chính xác thông tin:

  • Referral ID: Là ID người giới thiệu. ID giới thiệu: Admin
  • Username: Tên đăng nhập tài khoản
  • Password: Mật khẩu đăng nhập
  • Password confirm: Nhập lại mật khẩu đăng nhập
  • Email: Địa chỉ email
  • Country: Quốc gia — Chọn Vietnam
  • Mobile No: Số điện thoại
  • Check vào “I’m not a robot”
  • Cuối cùng nhấn Register để bắt đầu đăng ký
Điền thông tin cá nhân

Bước 2: Vào Hộp thư đến trong email để kích hoạt tài khoản

Kích hoạt tài khoản email

Kích hoạt thành công, bạn chuyển hướng đến trang giao dịch (Trade) trên WorldOption.io

Mọi thc mắc có thể tham gia cộng đồng Review Invest để được hỗ trợ tốt nhất.

CỘNG ĐỒNG REVIEW INVEST:
► WEBSITE: https://reviewinvest.com
► EMAIL: ReviewInvest.com@gmail.com
► TELEGRAM: https://t.me/ReviewInvest_Channel
► TWITTER: https://twitter.com/ReviewInvest
► MEDIUM: https://medium.com/@ReviewInvest
► YOUTUBE: https://reviewinvest.com/link/Youtube
► FANPAGE: https://www.facebook.com/reviewinvest

Nguồn bài viết: https://reviewinvest.com/world-option-la-gi/

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0