Cách đào Bee Network trên điện thoại hiệu quả nhất

Xin chào tất cả mọi người, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách bạn cách đào đồng Bee Network trên điện thoại hoàn toàn 100% miễn phí.

Bee Network là gì?

Đánh giá Bee Network cách đào khá giống với Pi Network mà Review Invest đã giới thiệu trước đó. Còn đối với Bee Network vừa được triển khai nên cơ hội đào và sở hữu nhiều Bee hơn là rất khả thi.

Đầu tiên, các bạn cần phải tải ứng dụng Bee Network về điện thoại:

Hướng dẫn khai thác Bee trên điện thoại

Mọi người có thể sử dụng tài khoản Apple, Facebook hoặc Số điện thoại. Mình sẽ hướng dẫn sử dụng số điện thoại đăng ký tài khoản & khai thác Bee Network.

Bước 1: Sau khi hoàn thành Tải ứng dụng Bee Network về điện thoại, Cài đặt ứng dụng và Mở lên nhấn vào Continue with phone number.

Đăng ký tài khoản

Bước 2: Nhập số điện thoại và nhấn Send SMS .

Điền số điện thoại

Bước 3: Sau khi Bee Network gửi sms về điện thoại, bạn nhập vào và nhấn Confirm để tiếp tục.

Nhập SMS Code

Bước 4: Nhập Họ và tên (Viết không dấu) & Username (Viết liền không dấu từ 4–20 ký tự hoặc số) trên Bee Network, rồi nhấn Confirm .

Nhập thông tin

Bước 5: Nhập Ref Code: reviewinvest để nhận được 1 BeeTăng tốc độ đào 0.2 Bee/h. Sau đó, nhấn Confirm

Nhập Ref Code — reviewinvest

Bước 6: Đăng ký thành công. Bạn cần nhấn vào Tia sấm sét để kích hoạt đào Bee trên điện thoại.

Đào Bee Network trên điện thoại

Như vậy là các bạn có thể đào đồng Bee thành công, cứ 24h bạn quay lại nhấn vào Tia sét để kích hoạt đào. Để nâng tốc độ đào các bạn chia sẻ cho nhiều người tham gia cùng đào.

Trong bài viết trên website mình đã chia sẻ chi tiết tiềm năng và các giai đoạn phát triển của Bee Network. Mời các bạn xem qua: https://reviewinvest.com/bee-network-la-gi/

--

--

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store